יחסי גומלין עם המזמין ונציגיו

האינטנסיביות ורמת המעורבות של המזמין בפרוייקט נקבעת על ידו בתחילת הפרוייקט וניתנת לשינוי בכל רגע, לפי רצונו. ברירת המחדל הינה מעורבות מלאה ומשמעותה: עדכון רציף ועדכני של המזמין או נציגיו בכל הפעולות המבוצעות על ידנו בפרוייקט.

כל נושא הדורש החלטה כספית, כל שינוי מן התוכנית והיעדים כולל שינויים בלוחות הזמנים מעודכנים ומועברים למזמין בזמן אמת .

אחת לשבועיים מעודכן לוח הזמנים של הפרוייקט ונכתב דו"ח מרכז המשקף את הסטטוס בתחומים: תקציב, לוח זמנים, החלטות שנתקבלו והחלטות נדרשות, נושאים לוגיסטיים, בחירת ספקים, בחירת מבצעים ומשמעויות. הדו"ח הנ"ל נותן תמונת מצב ברורה ועדכנית המאפשרת שליטה מלאה בכל נושא בפרוייקט ובנוסף מציף בעיות בנתיב הקריטי.

חדש בבנין