חלוקת התפקידים בחברה

בתהליך העבודה משתתפים שני בעלי תפקידים שונים: מנהל הפרוייקט והמפקח הצמוד באתר. התמיכה האדמיניסטרטיבית לפרוייקט ניתנת ע"י המשרד המצוי בפ"ת.
מנהלי הפרוייקטים הינם אלעד ודורון, ורק הם. שני השותפים מעודכנים ומעורים בכל הפרוייקטים המבוצעים ע"י החברה ולכל אחד מהם תחומי אחריות משלו.

לכל פרוייקט נקבע מפקח צמוד המלווה את העבודה בשלבים השונים ומוציא אל הפועל, בשטח, את ההנחיות הניתנות ע"י מנהלי הפרוייקט.

שיתוף הפעולה בין שלושת הגורמים: מנהל הפרוייקט, המפקח הצמוד באתר והמשרד הינו המפתח להצלחת התהליך. לכל פרוייקט בניה שותפים גורמים רבים. תפקידו של מנהל הפרוייקט להפעיל ולסנכרן את פעולתם של כלל בעלי המקצוע ובכלל זה: האדריכל ,היועצים השונים, הקבלנים, העובדים ואם יש צורך גם את המזמין או נציגיו.

מנהל הפרוייקט מייצג את המזמין ואחראי מטעמו לתהליך כולו.

חדש בבנין