השלביות בתהליך הבניה

בעת ביצוע פרוייקט בניה קיימים מספר שלבים מאפיינים המהווים אבני דרך בתהליך.

  1. שלב התכנון – הינו מרגע שנהגה רעיון הפרוייקט ועד לגיבוש תוכנית.

  2. שלב המכרז והחוזה - הינו השלב בו משלימים את התכנון, עורכים מכרזים, אומדנים, מפרטים ובוחרים את המבצעים. שלב זה מסתיים ביום תחילת עבודות הבניה באתר.

  3. שלב הביצוע (עבודות השלד )– שלב זה מתחיל עם תחילת העבודות באתר ומסתיים בגמר שלד המבנה.

  4. שלב הביצוע (עבודות הגמר )– שלב זה מתחיל עם גמר עבודות השלד וכולל בתוכו את כלל העבודות עד להשלמת הבניה.

  5. מסירה – עם השלמת הבניה, מתקיים שלב המסירה בו נבדקת תקינות כלל המערכות ואופן פעולתן לאורך זמן מוגדר, שבסופו, מקבל המזמין לידיו את הנכס ומשתמש בו לצרכיו.

  6. תחזוקה –במהלך תקופת השימוש בנכס יש לבצע פעולות תחזוקה שונות ולעיתים תיקון תקלות, שלב זה נפרש על תקופה ארוכה של שנים.

חדש בבנין