בקרה תקציבית והכנת פרוייקט

זהו שירות מקדים לכל פרוייקט, המצוי בשלב התכנון והמכרז. במסגרתו אנו עורכים את ספר המכרז הכולל כתבי כמויות, מפרטים, הנחיות לביצוע, לוח זמנים ואומדנים.

במהלך התכנון בודקים ומבקרים את התכניות, מבצעים תיאום מערכות ומשוב למתכננים בפן הביצועי, הכספי והיבטים תלויי זמן. שירות זה הינו המפתח להצלחה בפרוייקט, לעמידה בתקציב, באיכות ובלוח זמנים.

חדש בבנין