ניהול ופיקוח על קבלן ראשי

בפרוייקטים בהם לוח הזמנים, אחריות הקבלן והמחיר הינם בעלי המשמעות הרבה ביותר מתאים שירות זה בו אנו מנהלים ומפקחים על העבודות המבוצעות ע"י קבלן ראשי.

במסגרת פעולותינו אנו מלווים את התכנון, את בחירת המבצע, מכינים את האומדנים ולוחות הזמנים. בשלב הביצוע אנו מפקחים ומוודאים כי איכות העבודה המבוצעת, הטכנולוגיה והחומרים תואמים את ההגדרות ונתוני העלויות ועמידה בלוח הזמנים, עומדים בקנה אחד עם ההערכות הראשוניות.

חדש בבנין