ניהול ופיקוח צמוד(באמצעות קבלני משנה)

במסגרת שירות זה, אנו מנהלים ומפקחים על הפרוייקט משלב התכנון ועד לשלב התחזוקה כאשר הניהול והפיקוח הנו צמוד, מעמיק ומעובה.

ביצוע הפרוייקט הנו באמצעות קבלני משנה המנוהלים ומתואמים ע"י המפקח הצמוד בשטח. שירות זה מתאים למי שמעוניין במעורבות רבה בפרוייקט, באיכות בלתי מתפשרת, בגמישות ובמצב של חוסר וודאות גבוה לגבי אופי הגימור.

חדש בבנין